Cesja leasingu

Cesja leasingu ma miejsce z reguły w sytuacji, w której leasingodawca nie jest zainteresowany korzystaniem dalszym z przedmiotów leasingu. W tym przypadku mamy na myśli samochód. Jako właściciel firmy możemy zmienić koncepcję dotychczasową prowadzenia działalności, uznać, że biznes nie przynosi oczekiwanych dochodów, jak i także zdecydować się na wymianę wykorzystanych pojazdów na nowsze.

Z cesji leasingu także korzystają podmioty gospodarcze, na przykład po zmianie formy prowadzenia działalności, czy też po fuzji. Wówczas takie rozwiązanie pozwala korzystać w dalszym ciągu z przedmiotów leasingu.

A kto może przejąć umowę leasingu samochodu? Jako osoba zainteresowana właśnie cesją leasingu samochodu, to na nas spoczywać będzie ciężar znalezienia potencjalnie zainteresowanej osoby. Jednak zanim przystąpimy do stworzenia ogłoszenia, to powinniśmy się skontaktować z leasingodawcą. Musi on po prostu zgodzić się na cesję. W takiej sytuacji leasingodawca sprawdzi dokładnie podmiot, który jest zainteresowany cesją leasingu pod względem zdolności kredytowej, jak i wiarygodności finansowej. Wydaje się to nam oczywiście.

Jeśli leasingodawca uzna, że firma przez nas znaleziona nie może w żaden sposób zagwarantować, że umowa zostanie w pełni zrealizowana, a więc spłacona, to cesja leasingu po prostu będzie niemożliwa. Musimy zawsze mieć to na względzie. Nie zawsze jest zgoda na cesję leasingu. Jednak pewne zabezpieczenie dla nas samych to jest.